طبقه بندی سیستم تاسیسات تهویه مطبوع

  سیستم های تاسیسات تهویه مطبوع با توجه به نوع سیال این دستگاهها به سه دسته تقسیم بندی میشوند: ۱- سیستم تهویه مطبوع تمام هوا ۲- سیستم های آب و هوا – آب ۳- سیستم تهویه مطبوع تمام آب در سیستم های تهویه مطبوع که از مدل هوا و آب استفاده میکنند در واقع مزیتها و معایب روشهای تمام هوا و تمام آب را در خود جای داده اند.گرمایش در این سیستمها معمولا توسط آب انجام میگیرد و عمل سرمایش نیز توسط هوا صورت میگیرد. عمل گرمایش توسط آب نیز به دو روش مختلف میتواند در یک سیستم تهویه مطبوع ساختمان رخ د...
بیشتر