طبقه بندی سیستم تاسیسات تهویه مطبوع

 

سیستم های تاسیسات تهویه مطبوع با توجه به نوع سیال این دستگاهها به سه دسته تقسیم بندی میشوند:

۱- سیستم تهویه مطبوع تمام هوا
۲- سیستم های آب و هوا – آب
۳- سیستم تهویه مطبوع تمام آب
در سیستم های تهویه مطبوع که از مدل هوا و آب استفاده میکنند در واقع مزیتها و معایب روشهای تمام هوا و تمام آب را در خود جای داده اند.گرمایش در این سیستمها معمولا توسط آب انجام میگیرد و عمل سرمایش نیز توسط هوا صورت میگیرد. عمل گرمایش توسط آب نیز به دو روش مختلف میتواند در یک سیستم تهویه مطبوع ساختمان رخ دهد .

در روش اول گرمایش با آب گرم که دارای دمای 70 تا 90 درجه میباشد انجام می گیرد  و در روش دوم نیز با آب داغ همراه با تحت فشار قرار دادن کل سیستم انجام میگیرد که این عمل منجر به افزایش درجه حرارت آب تا 180 درجه خواهد گردید.
و اما در سیستم تهویه مطبوع ساختمان که با روش تمام آب قصد هوا رسانی و ایجاد شرایط مطلوب را داریم باید بدانیم که نمیتوانیم رطوبت هوا را با این روش تغییر دهیم اما شاید به دلیل اینکه آن دارای حجم کمی بوده و در نهایت هم هزینه راه اندازی آن کمتر از دیگر روشها است در بسیاری از مواقع بر دیگر سیستمها ترجیح داده میشود.سیال ناقل در این سیستم در واقع حرارت و برودت آب میباشد.آب در موتورخانه و یا دیگ آبگرم به درجه حرارات بالایی رسیده و برای گرمایش ساختمان در سرما مورد استفاده قرار میگیرد.عمل تهویه مطبوع ساختمان در فصل گرما نیز بدین صورت انجام میگیرد که در موتورخانه از چیلر و یا آب سرد کن برای تهیه آب سرد کمک میگیرند و این آب به داخل کویلهای مبدل حرارتی اتاقها انتقال یافته با وجود یک فن میتواند براحتی هوا رسانی و خنک سازی محیط را انجام دهد.